از دهکده فدک تا دهکده جهانی
72 بازدید
محل نشر: مجله فدک تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله نگاهی است بر فعالیتهایی که توسط برخی افراد علیه مالکیت دهکده فدک انجام شد و با این نگاه تاریخی کوتاه، دریچه ای را برای بررسی فعالیتهای مخالفان اسلام در عرصه های اقتصادی گشوده است. نظریه دهکده جهانی نظریه ای است که یکی از جنبه های بسیار مهم آن در اقتصاد خلاصه میگردد.