اختلاف قرائت قرآنی حفص و ابن شعبه
70 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از انجا که مسلمانان دنیای امروز همگی دارای قرآنی واحد با قرائت حفص از عاصم میباشند این ضرورت احساس شد که کدام قرائت از قراء سبعه یا روات چهارده گانه مورد تایید معصومین علیهم السلام بوده است. آنچه که از نگاه علمای شیعی مانند امین الاسلام طبرسی و علامه حلی قابل استفاده است نشاندهنده معتبرتر بودن قرائت ابن شعبه شاگرد دیگر عاصم است. علامه حسن زاده آملی رساله ای را در این مورد در کتاب هزار و یک نکته خویش منتشر نموده اند که مقاله حاضر نقدی بر این رساله میباشد.